พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
4
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท มิตซูอุดร จำกัด
02/12/2022
บริษัท มิตซูอุดร จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
กาฬสินธุ์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
02/12/2022
บริษัท มิตซูอุดร จำกัด
02/12/2022
บริษัท มิตซูอุดร จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
อุดรธานี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
02/12/2022
บริษัท มิตซูอุดร จำกัด
02/12/2022
บริษัท มิตซูอุดร จำกัด
เงินเดือน
10,000 - 12,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
0 - 3 ปี
ที่อยู่
อุดรธานี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
02/12/2022
บริษัท มิตซูอุดร จำกัด
02/12/2022
บริษัท มิตซูอุดร จำกัด
เงินเดือน
10,000 - 12,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
อุดรธานี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
02/12/2022
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้