ได้งานดีต้องมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
hero_title2
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
3
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
27/02/2024
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
27/02/2024
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
24/02/2024
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
นนทบุรี, สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
24/02/2024
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้