พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
1
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
24/06/2022
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
ลำปาง, ลำพูน, เชียงราย, เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
24/06/2022
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้