พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
2
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
06/12/2022
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน
40,000 - 50,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
06/12/2022
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
04/12/2022
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน
80,000 - 100,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
04/12/2022
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้