พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
5
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
29/09/2022
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
เงินเดือน
100,000 - 160,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
29/09/2022
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
29/09/2022
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
เงินเดือน
50,000 - 100,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (ห้วยขวาง)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
29/09/2022
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
29/09/2022
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (ห้วยขวาง)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
29/09/2022
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
29/09/2022
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (ห้วยขวาง)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
29/09/2022
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
29/09/2022
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
เงินเดือน
50,000 - 80,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (ห้วยขวาง)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
29/09/2022
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้