ได้งานดีเพราะมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีเพราะมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
12
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เมื่อวานนี้
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
30,000 - 60,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 4 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เมื่อวานนี้
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เมื่อวานนี้
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
40,000 - 60,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เมื่อวานนี้
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
18/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
30,000 - 60,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 4 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
18/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
17/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
50,000 - 60,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
4 - 6 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
17/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
17/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
50,000 - 60,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
17/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
60,000 - 80,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
2 - 4 ปี
ที่อยู่
สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
60,000 - 80,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 4 ปี
ที่อยู่
สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
60,000 - 80,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 4 ปี
ที่อยู่
สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
30,000 - 60,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 4 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
50,000 - 60,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
13/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
60,000 - 80,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 7 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
13/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
13/03/2023
บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน
80,000 - 100,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 7 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
13/03/2023
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้