ได้งานดีเพราะมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีเพราะมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
hero_title2
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
6
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน
10,000 - 12,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
นนทบุรี
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษา
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน
16,000-20,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
กทม. (สวนหลวง)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (ดอนเมือง)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (สวนหลวง)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน
14,000-18,000 บาท
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
กทม. (ดอนเมือง)
วุฒิการศึกษา
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
28/05/2023
บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน
30,000-45,000 บาท
ปีประสบการณ์
10 - 15 ปี
ที่อยู่
กทม. (ดอนเมือง)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
28/05/2023
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้