ได้งานดีต้องมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
hero_title2
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
13
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 428,203 per annum
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 428,203per annum
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 428,203 per annum
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 428,203 per annum
ปีประสบการณ์
2 - 10 ปี
ที่อยู่
เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 529,641 per annum
ปีประสบการณ์
2 - 10 ปี
ที่อยู่
เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 529,641per annum
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 529,641 per annum
ปีประสบการณ์
6 - 10 ปี
ที่อยู่
พระนครศรีอยุธยา
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
เมื่อวานนี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
21/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 211,687 per annum
ปีประสบการณ์
2 - 10 ปี
ที่อยู่
เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
21/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
21/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
อัตรารายปี 428,203 บาท/ปี
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
กทม. (ปทุมวัน)
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษา
21/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
19/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 529,641 per annum
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
19/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
19/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 529,641 per annum
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
19/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
19/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 727,921 per annum
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
19/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
19/09/2023
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เงินเดือน
Starting from TH฿ 529,641per annum
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
19/09/2023
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้