รวมประกาศหางานนำเข้า-ส่งออก ทุกตำแหน่งงาน ทุกจังหวัด

ได้งานดีต้องมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
hero_title2
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
1,092
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (ยานนาวา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (ยานนาวา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (ยานนาวา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
กทม. (ยานนาวา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
2 - 4 ปี
ที่อยู่
กทม. (ยานนาวา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
5 - 15 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
10 - 20 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท โดมิเนียน เคมเมท จำกัด
วันนี้
บริษัท โดมิเนียน เคมเมท จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
กทม. (ประเวศ)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด
วันนี้
บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ทีซี เอ็นสเตจ จำกัด
วันนี้
บริษัท ทีซี เอ็นสเตจ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
ระยอง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ตรีมูรติฟรูทส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท ตรีมูรติฟรูทส์ จำกัด
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
ปทุมธานี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
วันนี้
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
วันนี้
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
ปีประสบการณ์
0 - 1 ปี
ที่อยู่
สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
วันนี้
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
วันนี้
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
0 - 2 ปี
ที่อยู่
สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
ปทุมธานี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
12,000 - 15,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (มีนบุรี)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันนี้
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
วันนี้
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
วันนี้
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
อยุธยาและภาคกลาง
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษา
วันนี้
บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด
วันนี้
บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 10 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันนี้
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (มีนบุรี)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เอฟเวอร์มอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันนี้
บริษัท เอฟเวอร์มอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน
30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ตรีมูรติฟรูทส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท ตรีมูรติฟรูทส์ จำกัด
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
2 - 8 ปี
ที่อยู่
ปทุมธานี
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
Competitive
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
เชียงใหม่และภาคเหนือ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
12,000 - 15,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
ปทุมธานี
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันนี้
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
10,000 - 12,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (คลองเตย, พระโขนง)
วุฒิการศึกษา
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
วันนี้
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
10,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (บางนา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
หางานนำเข้า-ส่งออก (Import-Export)

รวมประกาศหางานนำเข้า-ส่งออก ทุกตำแหน่งงาน ทุกจังหวัด

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก คืออีกหนึ่งธุรกิจส่งเสริมเศรษฐกิจไทยที่ขาดไม่ได้ และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งตำแหน่งงานนำเข้า-ส่งออก เป็นตำแหน่งงานที่ครอบคลุมความรับผิดชอบในหลายส่วน
ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้สินค้า งานทำบัญชี ชำระค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ การจัดทำเอกสารสำหรับ
นำเข้า-ส่งออก และการประสานงานกับทีมรับผิดชอบอื่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากรสำหรับการขนส่ง ล้วนเป็นส่วนงานสำคัญที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ ซึ่งหากใครที่กำลังมองหางานนำเข้า-ส่งออก ในทุกตำแหน่งงาน ทุกจังหวัด
ที่ JOBTOPGUN เรามีตำแหน่งงานที่นิยมเปิดรับสมัครกับบริษัทชั้นนำมากมาย คัดเลือกงานจากบริษัทชั้นนำ พร้อมแนะนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกมาไว้แล้วที่นี่

รายละเอียดการทำงานระหว่างงานนำเข้าและส่งออก

งานนำเข้า (Import)

สำหรับการทำงานในส่วนงานนำเข้า จะมีความรับผิดชอบในการรับสินค้าที่ขนส่งมาจากนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งด้วยยานพาหนะทางบก น้ำ ราง หรืออากาศก็ตาม โดยจะเข้าควบคุมและดูแลคุณภาพของสินค้า ดำเนินการเรื่องเอกสารต่อศุลกากร การชำระภาษีนำเข้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อนำสินค้าออกมาดูแลต่อ

งานส่งออก (Export)

สำหรับคนที่หางานส่งออกสินค้าออกนอกประเทศ จะมีหน้าที่หลักเป็นการประสานงานกับผู้ซื้อในต่างประเทศ จัดทำเอกสารสินค้าส่งออก รู้ถึงเส้นทางการขนส่ง ค่าใช้จ่ายภาษีส่งออกต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการยื่นเอกสารกับศุลกากรให้สำเร็จ เพื่อให้การส่งออกสินค้าเป็นไปด้วยดี

ทักษะที่ต้องมี สำหรับตำแหน่งงานนำเข้า-ส่งออก

การใช้คอมพิวเตอร์ : ตำแหน่งงานนำเข้าและส่งออกสินค้า เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ควรมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้
ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ : จะเห็นได้ว่างานนำเข้าและส่งออกสินค้า เป็นการทำงานร่วมกับคนจากต่างประเทศ การมีทักษะในด้านของภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมี ทั้งด้านงานเขียนและการเจรจาสื่อสาร
ความละเอียดรอบคอบ : งานนำเข้าและส่งออก จะต้องประสานงานกับหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าเป็น ผู้ซื้อในต่างประเทศ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยมีตัวกลางคือ เอกสาร ดังนั้นความละเอียดรอบคอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารได้อย่างถี่ถ้วน จะเป็นสิ่งสำคัญให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี

เลือกสมัครงานนำเข้า ส่งออก ต้องที่ JOBTOPGUN เท่านั้น

สำหรับคนที่กำลังมองหางานนำเข้า-ส่งออกที่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรืองานที่ทำเป็นกะ กับบริษัทชั้นนำ มีรายได้ดี ที่ JOBTOPGUN เว็บสมัครงานออนไลน์ เราอัปเดตตำแหน่งงานใหม่ทุกวัน พร้อมต้อนรับสำหรับทุกวุฒิการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานแล้ว ก็มีตำแหน่งงานรองรับอย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับสายอาชีพ สามารถค้นหาชื่อองค์กรและตำแหน่งงานที่ต้องการ รวมทั้งยังมี Super Resume ที่ช่วยให้คุณสร้าง Resume เพื่อนำเสนอตัวเองได้แบบมืออาชีพ โดดเด่นกว่าใคร ค้นหางานที่ใช่ได้แล้ววันนี้ที่ JOBTOPGUN
อ่านต่อ
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้