มองหางานวิศวกรในบริษัทชั้นนำ สมัครได้ที่ JOBTOPGUN

ได้งานดีต้องมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
hero_title2
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
วิศวกร (ทั้งหมด)
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
2,624
Jobs for

หางาน (ทั้งหมด)

มุมมอง :
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
ระยอง
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันนี้
บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 2 ปี
ที่อยู่
ชลบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
วันนี้
บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
3 - 8 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
วันนี้
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
12 - 15 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันนี้
บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
0 - 3 ปี
ที่อยู่
สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 7 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ไวเพย์ จำกัด
วันนี้
บริษัท ไวเพย์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 2 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ไวเพย์ จำกัด
วันนี้
บริษัท ไวเพย์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
2 - 3 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
วันนี้
บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด
วันนี้
บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (สัมพันธวงศ์)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท แกลโลไทย จำกัด
วันนี้
บริษัท แกลโลไทย จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
ฉะเชิงเทรา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
ระยอง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
ระยอง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
วันนี้
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
ลำพูน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
ระยอง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
ระยอง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท มหาคาชา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วันนี้
บริษัท มหาคาชา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน
20,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 10 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
0 - 3 ปี
ที่อยู่
สระบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 10 ปี
ที่อยู่
ปทุมธานี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด
วันนี้
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด
วันนี้
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
วันนี้
บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
ขอนแก่น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด
วันนี้
บริษัท คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด
วันนี้
บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน
25,000 - 60,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด
วันนี้
บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน
60,000 - 160,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท จัดหางาน เจทีไอซี คอนซัลเเตนท์ จำกัด
วันนี้
บริษัท จัดหางาน เจทีไอซี คอนซัลเเตนท์ จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
3 - 20 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
กทม. (บางนา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
2 - 10 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ไพน์ - แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันนี้
บริษัท ไพน์ - แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 2 ปี
ที่อยู่
ชลบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (บางขุนเทียน), ปทุมธานี, สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
หางานวิศวกร (Engineer)

มองหางานวิศวกรในบริษัทชั้นนำ สมัครได้ที่ JOBTOPGUN

ค้นหางานวิศวกรรม อยากสมัครงานวิศวะทุกแขนง เรารวบรวมไว้ให้ครบทุกตำแหน่งแล้ว!

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหางานวิศวกร (Engineer) ในตำแหน่งไหน จะเป็นเด็กจบใหม่ไฟแรง หรือต้องการมองหางานประจำที่ช่วยขยับขยายเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ก้าวหน้า ก็สามารถหางานด่วนที่ใช่ในบริษัทที่ถูกใจ ได้ที่ JOBTOPGUN เว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือน และรีวิวจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศไว้มากมายในแอปฯ หางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริงด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพเพื่อนำเสนอตัวเองให้โดดเด่นกว่าใคร ค้นหางานวิศวกรที่ใช่ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่หรือมีประสบการณ์ก็ตาม หางานง่าย ได้งานดี ที่ JOBTOPGUN b

ทักษะพื้นฐานที่ต้องมี หากอยากสมัครงาน Engineer

ในทุก ๆ สายอาชีพ ย่อมต้องมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน งานสายวิศวกรรมก็เช่นกัน หากคุณอยากทำงานในสายอาชีพนี้ นี่คือ 4 ทักษะพื้นฐานสำคัญที่วิศวกรมืออาชีพทุกคนจำเป็นต้องมี เพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

ทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์

เป็นที่ทราบกันดีว่า อาชีพวิศวกรและความรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็นของคู่กัน เพราะต้องใช้คำนวณและวิเคราะห์ในงานก่อสร้างทุกชนิด หากต้องการทำอาชีพวิศวกร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับดีเยี่ยม

ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหน อาชีพวิศวกรเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่าย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเต็มใจ เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และนอกจากจะสื่อสารภาษาไทยได้แล้ว ก็ควรสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วย เพื่อเป็นโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทต่างชาตินั่นเอง

ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

จะอยู่ไซต์งานหรืออยู่โรงงาน ปัญหาที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้เสมอ วิศวกรจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ป้องกันงานหยุดชะงักจนก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรและลูกค้า ซึ่งทักษะนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การเรียนรู้จากรุ่นพี่ การฝึกฝน และการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง

ทักษะการศึกษาหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง

ทักษะข้อสุดท้ายที่วิศวกรขาดไม่ได้ ก็คือการใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ เพราะเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา คุณต้องก้าวตามให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลง เพื่อนำความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับเนื้องานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

JOBTOPGUN รวบรวมทุกตำแหน่งงานน่าสนใจในสายงานวิศวกรรม

สำหรับคนที่สนใจอยากสมัครงานวิศวกรจบใหม่และงานวิศวกรทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรจัดซื้อ วิศวกรงานระบบ และวิศวกรสายอื่น ๆ เริ่มต้นสร้าง Super Resume เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียกสัมภาษณ์ได้ฟรีที่ JOBTOPGUN รวมถึงสามารถค้นหาผ่านชื่อตำแหน่ง ชื่อบริษัท พื้นที่ทำงาน และสายอาชีพได้ทางเว็บไซต์ของเรา รวบรวมไว้ให้ครบทุกข้อมูลสำคัญ ใช้งานสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN ได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android
อ่านต่อ
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้