ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( ภาษาจีน)-บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google