ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ (อัตราที่ 1) ประจำสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google