30/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  จัดทำตารางและตรวจตามแผนงานที่กำหนด เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนโครงการพร้อมทั้งการประเมินความเสี่ยง
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนา ดำเนินการ และบำรุงรักษานโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ใช้เทคนิคและเครื่องมือการตรวจสอบใหม่ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดข้อมูล และปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบเพื่อป้องกันช่องว่างในระบบการควบคุมภายใน
 • ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเงินและทรัพย์สิน
 • จัดทำบันทึกการตรวจสอบและจัดทำรายงาน
 • เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อบันทึกภายใน
 • จัดทำเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ 2 ปีในสายงานตรวจสอบภายใน Internal Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
 • มีทักษะการเลือกและใช้เทคนิคการตรวจสอบภายใน เทคนิคการนำเสนอและการจัดการอย่างเป็นระบบ
 • ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำฟัน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เกี่ยวกับบริษัท
King Mongkut’s University of Technology Thonburi is one of leading technology academy in Thailand, focusing on teaching and researching in engineering & technology as well as serving industrial.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่
126 Pracha Uthit Road, Bangmod, Tungkru, Bangkok, 10140
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณแบม, คุณปุ้ย
โทรศัพท์
0-2470-8082, 0-2470-8081
เว็ปไซต์
แบ่งปัน