B2B Sales (จ.สระบุรี)

โลตัส
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
04/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
04/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
เชียงราย
ปริญญาตรี
15,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • แสวงหาลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
 • รับผิดชอบในการขายให้บรรลุยอดขายและ KPIs
 • ประสานงานกับ Admin ในการ สั่งซื้อและติดตามจนสิ้นสุดการสั่งซื้อ
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล หรือลูกค้าทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ)

คุณสมบัติ
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ พร้อมใบขับขี่
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
 • รักในงานขาย และมีใจในงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีแนวความคิดแบบเถ้าแก่ กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
 • แสวงหาลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า
 • หากมีประสบการณ์การขายมากกว่า 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- คูปองส่วนลดพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สิทธิการลาคลอดบุตร/ดูแลภรรยาหลังคลอดบุตร
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

โลตัส
โลตัส
เกี่ยวกับบริษัท
     ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ด้วยความมุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง ควบคู่ไปกับการทำสิ่งที่ดีเพื่อลูกค้า เพื่อนพนักงาน และชุมชน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย อยู่ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือฯ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และเครือฯ ประกอบกับหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม ภายใต้แนวทาง ซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence) เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของประเทศ

     ด้วยความมุ่งมั่นและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย ได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่น” (Best Employer Thailand) ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปีซ้อน และยังเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” จากกระทรวงแรงงาน ติดต่อกันเป็นเวลากว่า 10 ปี

     เราให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน (Diversity & Inclusion) เรามีโปรแกรมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนพนักงานเพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงองค์กรของเราให้เป็นสถานที่ทำงานที่เป็นเลิศ

     โลตัส คือคำตอบของผู้ที่มองหาอาชีพที่มั่นคง โอกาสความก้าวหน้าอย่างชัดเจนสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้จัดการพร้อมเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี เราจะเดินหน้าเติบโตต่อไป และต้องการคนรุ่นใหม่ที่รักความก้าวหน้า ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่แข็งแกร่งของเรา
โลตัส
ที่อยู่
629/1 Nawamintr Road, Nuanchan, Buengkoom, Bangkok 10230
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment Retail - Resourcing
โทรศัพท์
0-2797-9000 ext. 4604,093-905-0033,084-298-5422 Fax 0-2797-9846
เว็ปไซต์
แบ่งปัน