บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

System Solution Architech (Presale)

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

20/12/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สนับสนุนกิจกรรมก่อนการขายโดยการให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคและวิธีการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
- การเจรจาข้อตกลงทางการค้าเพื่อประโยชน์ของทั้งลูกค้าและซัพพลายเออร์ ให้การสนับสนุนทางเทคนิคหลังการขาย อาจรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาที่ทางลูกค้าพบเจอ
- ดำเนินการด้าน RFP/RFI /TOR (Request for proposal/information) เช่น การ Comply Spec การ Comply เอกสารต่าง ๆ ที่สามารถเข้านำเสนองานตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทลูกค้ากำหนดได้
- เข้าใจและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสาธิตระบบ (POC/Demo)เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นประโยนช์หรือการใช้งานจริงก่อนการตัดสินใจ
- ทำหน้าที่เป็นสถาปัตยกรรมโซลูชันสำหรับลูกค้า เพื่อออกแบบหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและนำเสนอ Solution ที่เหมาะสมในงานนั้น ๆ
- มีประสบการณ์ออกแบบนำเสนอ Soluiton หรือ ติดตั้ง Server ยี่ห้อ DellEMC HPE Huawei
- มีประสบการณ์ออกแบบนำเสนอ Soluiton หรือ ติดตั้ง Storage ยี่ห้อ DellEMC HPE Huawei
- มีประสบการณ์ออกแบบนำเสนอ Soluiton หรือ ติดตั้ง HCI ยี่ห้อ Dell Nutanix Sangfor

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขา คอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ออกแบบนำเสนอ Soluiton หรือ ติดตั้ง Server ยี่ห้อ DellEMC HPE Huawei (จะพิจารณาพิเศษ)
  •  มีประสบการณ์ออกแบบนำเสนอ Soluiton หรือ ติดตั้ง Storage ยี่ห้อ DellEMC HPE Huawei (จะพิจารณาพิเศษ)
  •  มีประสบการณ์ออกแบบนำเสนอ Soluiton หรือ ติดตั้ง HCI ยี่ห้อ Dell Nutanix Sangfor (จะพิจารณาพิเศษ)
  • วิเคราะห์เทคโนโลยีของ IT Infrastructure และแนวโน้มในอนาคต
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,การคิดอย่างเป็นระบบ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1/5 Moo 9, Chaengwattana Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
ชื่อผู้ติดต่อ
K.Praweena
โทรศัพท์
0-2584-2367Ext. 740, 065-518-9499
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

 

PRECISE have been a leading manufacturer & supplier in our chosen areas of activity for many years, we do our best for the improvement of our products and also our services. Our main Products are Electrical Distribution Equipment, Motor for Air-conditioner and also Metal Works . With a long experience we have developed our product such as "Polymeric Surge Arrester"; using polymer since we have learnt the most advantage to use the Polymeric Arrester and that the benefit directly to our customers. We also succeeded in the development of Motor for Air-conditioner, the customized solutions we create to meet our customers' requirement are effective and long-lasting. We have a particular effort to develop the new products with the most advanced technology available.

The company is now inviting suitable candidates to join its team job the following positions