Fleet Maintenance Supervisor สาขานครสวรรค์

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
30/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
30/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
นครสวรรค์
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

             บริหารจัดการกำกับดูแลและวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง) โดยมีจำนวนยานพาหนะที่ต้องกำกับดูแลทั้งหมดประมาณ 150 คัน รับนโยบายการทำงานจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายติดตามควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงกำกับดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายจัดการการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทุกคันได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ดำเนินการวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแก้ไขยานพาหนะเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งวางแผนควบคุมการใช้ทรัพยากร การจัดเก็บ ควบคุมสินทรัพย์ และกระบวนการให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน นำข้อมูลวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงในหน่วยงานมาพัฒนางานซ่อมบำรุงยานพาหนะให้ดียิ่งขึ้น นำเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานกับผู้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ควบคุมการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน GMP/ Safety / Quality / Environment


คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ และสาขาใกล้เคียง
• มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
• มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถสอนงาน บริหารจัดการทีมงานได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะที่ดีในการบริหารจัดการ วางแผนและติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัดได้
• สามารถขับรถยนต์ได้และต้องมีใบขับขี่รถยนต์


สวัสดิการ
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทันตกรรม
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก แฟนต้า สไปรท์ ชเวปส์ เอแอนด์ดับบลิว มินิท เมท และน้ำทิพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตเครื่องดื่ม คุณภาพระดับโลก เพื่อมอบความสดชื่นดับกระหาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมให้กับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์

"เราต้องเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับการยกย่องในสังคมไทย"

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเรา หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้ามาและเติบโตไปกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ที่อยู่
214 Moo 5,Thai Nam Thip Bldg., North Park, Vibhavadirangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2984-2000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน