วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบการปิดบัญชีประจำเดือน รายไตรมาส รายปี และภาษีเงินได้นิติบุคคล CIT
  • ดูแลรับผิดชอบ การบันทึกบัญชี ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้องของข้อมูลบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน จัดทำรายงานการเงิน รายไตรมาส และรายงารนการเงินประจำปี
  • จัดทำข้อมูลประกอบการยื่นภาษี เงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) 
  • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 


คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป มีความเข้าใจหลักการบัญชีเป็นอย่างดี
  • มีความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, BI 
  • มีความเข้าใจและสามารถใช้ Program SAP ได้
  • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ พูด อ่าน และ เขียน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทันตกรรม
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก แฟนต้า สไปรท์ ชเวปส์ เอแอนด์ดับบลิว มินิท เมท และน้ำทิพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตเครื่องดื่ม คุณภาพระดับโลก เพื่อมอบความสดชื่นดับกระหาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมให้กับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์

"เราต้องเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับการยกย่องในสังคมไทย"

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเรา หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้ามาและเติบโตไปกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
214 Moo 5,Thai Nam Thip Bldg., North Park, Vibhavadirangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2984-2000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน