รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 15 ปี
กทม. (วัฒนา)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เขียนแบบ 2D Piping โดยใช้ Program AutoCAD

- เขียนแบบ 3D Piping โดยใช้Program PDMS/E3D/SP3D (ทางบริษัทมี การอบรมและสอนการใช้โปรแกรม)

- ประสานงานกับทีมงาน Piping Designและ 3D Model Program Admin

- สามารถ Supports งานก่อสร้างและเก็บงาน As Buildได้

- สามารถไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ (ระยะสั้น) 


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปวส. เครื่องกล เขียนแบบ ก่อสร้าง หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ งานเขียนแบบ  

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี

- ประสบการณ์ 0-15 ปี

- มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีความกระตือนรือร้น ละเอียด รอบคอบ ขยัน

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCad (2D/3D) ได้ดี


“บริษัทฯไม่มีการเรียก/รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการรับพนักงานเข้าทำงานกับบริษัท”


หลักฐานการสมัคร


- ประวัติส่วนตัว/ การศึกษา/ การทำงาน (Resume)

- สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน

- ปริญญาบัตร/ วุฒิบัตร/ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

- รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

- ส.ด.43, ส.ด.8 (ใบผ่านเกณฑท์หาร)

- ใบผ่านงาน (ถ้ามี)


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัททีทีซีแอล จำกัด มหาชน โทร 0-2260-8505 ต่อ 1535, 1528 หรือ แสกน QR Code http//www.ttcl.com 
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัททีทีซีแอล จำกัด(มหาชน) ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร(Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) โดยกลุ่มลูกค้าบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งต่างๆดังนี้:
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
27 th-30th Floor, Sermmit Tower, 159/41-44 Sukhumvit 21, Asoke Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2260-8505 Ext. 1535,1528 Fax 0-2260-8525–6
เว็ปไซต์
แบ่งปัน