เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารทีมขายแต่ละโครงการของบริษัท
 • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • ร่วมวางแผนราคาขายและบริหารกลยุทธ์ส่งเสริมการขายในแต่ละโครงการของบริษัท
 • จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน,ประจำสัปดาห์,ประจำเดือน และประจำปี
 • จัดทำและวางแผนค่า Commission ให้กับทีมขาย
 • จัดทำแผนการขาย และงบประมาณประจำปี


คุณสมบัติ
 •  เพศชาย / หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานขายด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ***
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงานได้
 • มีความสามารถ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับงานขาย
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ดี


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าโทรศัพท์ / น้ำมันรถ
- ชุดฟอร์ม
- ซื้อบ้านในโครงการราคาสวัสดิการพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันสุขภาพ
- รถตู้ รับ - ส่ง
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัส (ตามผลกำไรบริษัทฯ)

บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 3 พฤษภาคม 2532 ดำเนินธุรกิจ พัฒนาที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัย ต้องการรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่
132 หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Suree Chailuksananon
โทรศัพท์
034-112-601-2 Fax 034-112-603
เว็ปไซต์
แบ่งปัน