เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ยา/เภสัชกรรม/เครื่องมือแพทย์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ยา/เภสัชกรรม/เครื่องมือแพทย์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ วิเคราะห์และดำเนินการตามแผน
 • ผลิตผลงานโฆษณาใน Social Media ต่างๆ
 • ทำโฆษณาออนไลน์ผ่าน Facebook Ads, Line OA, TikTok Ads, IG, Twitter
 • สร้างและคิดคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
 • สร้างเเคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย สรุปและประเมินผลเพื่อนำเสนอ
 • ใช้งานและเข้าใจ Social Media ในแต่ละแพลตฟอร์ม
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้าน Social Media อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้งานและเข้าใจ Social Media ในแต่ละแพลตฟอร์ม Facebook Ads, Line OA, TikTok Ads, IG, Twitter
 • มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี อัพเดทเทรนด์ตลอดเวลา
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสุขภาพ อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถทำโฆษณาออนไลน์ผ่าน Social Media ได้
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ รู้หน้าที่
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกล้าพูด กล้าสื่อสาร
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงาน จันทร์ - เสาร์ ได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- คอมมิชชั่น
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
To be an Innovator in Thai Pharmaceutical Industry

The First Choice Marketing Partner for the Leading Global Pharmaceutical, Biotech, Medical Devices & Diagnostics companies to make a connect with Medical & Pharmaceutical Fraternity in Thailand

To serve the Thai Population with the Best Treatment available in the World

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
ที่อยู่
9 Soi Ramindra 19 yaek 1, Anusawaree, Bangkean, Bangkok 10220
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource
โทรศัพท์
0-2551-3038-9
เว็ปไซต์
แบ่งปัน