รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เดินเรื่องเอกสารแก้ไขสัญญา และ memo ขออนุมัติต่างๆ

2. ติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. จัดจองห้องประชุม และอุปกรณ์ต่างๆ

4. ทำสรุปรายงานการประชุมประจำเดือน


คุณสมบัติ

1. เพศ หญิง/ชาย

2. อายุ 23-30 ปี

3. จบปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการแรงงาน (Outsource) ในส่วนที่เป็นงานสนับสนุน อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานให้กับกลุ่มปตท. เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ที่อยู่
555/1 อาคาร ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 10 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทรศัพท์
02-1403193
เว็ปไซต์
แบ่งปัน