ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
17/03/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
17/03/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ร่วมกับหัวหน้างานวางแผนการขายให้แก่ลูกค้า (Dealer) เพื่อให้ขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

• ผลักดันและนำเสนอขายสินค้าที่รับผิดชอบให้กับลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายตามที่ได้รับในแต่ละเดือน

• ขยายตลาดให้กว้างขึ้น ทั้งการขยายสินค้าตัวอื่นกับลูกค้ารายเดิม และการหาตลาดหรือลูกค้าใหม่ รวมถึงติดตามผลจากการดำเนินงาน 

• Lead งานโปรเจค จาก Dealer และส่งเรื่องต่อให้กับ PJM 

• สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับฐานลูกค้า โดยวางแผนและออกเยี่ยมลูกค้า แจ้งและ Update ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท เช่น Promotion หรือส่ง Catalogue สินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากงานขาย

• วิเคราะห์ความเสี่ยงในการขาย ประเมิน Dealer ทั้งด้านศักยภาพในการขาย และสถานะทางการเงิน รวบรวม และติดตามเอกสารทางการเงินของ Dealer รวมถึง วิเคราะห์และตัดสินใจในการอนุญาติให้ Dealer ยืมสินค้าบริษัท ตามกฎระเบียบบริษัท

• ดูแลและตรวจสอบการสั่งซื้อ

• จัดทำและส่ง Report ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา

• ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่ายอยู่
 คุณสมบัติ
  • มีอายุตั้งแต่ 24 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ขายสินค้า IT ในกลุ่มลูกค้า Consumer, Retail อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ทางด้านสินค้า IT
  • • มีพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 1988. The company started its business as a distributor representing products from leading IT principals such as Microsoft, Hewlett-Packard and Seagate.

In 1998, the company introduced its B2B online system to facilitate it customers to search for product information and conduct business transactions online. VST ECS has established the first subsidiary in Myanmar named ‘ECS Value Myanmar Services Co., Ltd.’ since April, 2014 and in Cambodia named “ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.” since May, 2015 to focus on IT enterprise business

In 2001, the company has reorganized to be a Value Added Distribution Company and categorized the products offering into two businesses:
1) Distribution: providing a range of ICT products comprising of desktop PC, notebook, printer, LCD, smartphone, tablet and etc.
2) Enterprise Solutions: design, install and implement e-enabling infrastructures for companies interested in e-commerce utilizing a range of enterprise servers, workgroup servers, operating systems, e-commerce application software, system management tools and ICT security products from our ICT principals.

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
275 Soi Lat Phrao101 (Wat Bung Thonglang) Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2032-9999 Fax 0-2032-9989
เว็ปไซต์
แบ่งปัน