หัวหน้าวิศวกรขาย (Branch Leader) ประจำสำนักงานสาขาอีสเทิร์น ซีบอร์ด)

บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ด่วนมาก!
15/03/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
15/03/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 6 ปี
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนงานการทำงานของสาขา วิเคราะห์ลูกค้าและการเติบโตของลูกค้าในสาขา พิืนที่ที่ดูแล

2. ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานขายในทีม

3. บริหารจัดการและดูแลทีมงานในสาขา เคลียร์เอกสารการอนุมัติต่าง ๆ ตัดสินใจการทำงานภาพรวมของสาขา

4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขาแมคคาทรอนิกส์, ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล,

     การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านงานหัวหน้าทีมขาย 3 ปีขึ้นไป

4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์, และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

5. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสือสารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล

6. มีทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต, จำหน่าย, ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์นิวเมติกส์ ภายใต้ยี่ห้อ CKD ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2000 ISO 14001

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่การตลาดและกำลังมองหาเพื่อนร่วมงานเพื่อทำงานในตำแหน่ง

บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
44 อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้องหมายเลข 1902 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณฐิติยารัตน์ คุณวรณัน
โทรศัพท์
0-2267-6300 ต่อ 502 Fax 0-2267-6304-5
เว็ปไซต์
แบ่งปัน