ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์
23/11/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์
23/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 8 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Operate as the lead point of contact for any and all matters specific to your customers.
• Build and maintain strong, long-lasting customer relationships.
• Develop a trusted advisor relationship with key accounts, customer stakeholders and executive sponsors.
• Ensure the timely and successful delivery of our solutions according to customer needs and objectives.
• Communicate clearly the progress of monthly/quarterly initiatives to company.
• Forecast and track key account metrics.
• Identify and grow opportunities within territory and collaborate with sales teams to ensure growth attainment.
• Assist with high severity requests or issue escalations as needed.

คุณสมบัติ
• Has the experience to present and sell on products and services of Leased Line, Internet Access, Internet Data Center (IDC), IT Solution and Manage Service.
• 2-3 years’ direct sale experience in customer’s acquisition and customer’s retention (Corporate and State Enterprise).
• Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization, including executive and manager level.
• Experience in delivering client-focused solutions based on customer needs.
• Proven ability to manage multiple projects at a time while paying strict attention to detail.
• Excellent listening, negotiation and presentation skills.
• Excellent verbal and written communications skills.
• BA/BS degree or equivalent.


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- คอมมิชชั่น
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

บริษัท เคิร์ซ จำกัด
บริษัท เคิร์ซ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
KIRZ คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอิสระ มีระบบโครงข่ายไฟเบอร์ที่เสถียรภาพ และเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร โทรคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นบริการที่ดีที่สุดและเหนือความคาดหวังของลูกค้า และจากประสบการณ์การให้บริการลูกค้ามากว่า 15 ปี KIRZ จึงมีความพร้อมในการพัฒนาโซลูชั่นส์และการให้บริการต่างๆ ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทั้งด้านข้อมูล เสียง และ Multimedia เพื่อให้ลูกค้านำไปเพิ่มมูลค่าหรือสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ
บริษัท เคิร์ซ จำกัด
ที่อยู่
9 Comets Building, 7th Floor, Srinakarin 38, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
0-2770-9700 #1019 Fax 0-2731-1140
เว็ปไซต์
แบ่งปัน