ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
50,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Software Solutions Manager/ผู้จัดการซอฟแวร์โซลูชั่น


Job Highlights

Analysis and develop Program

Creat Control Conceptst New Program

Consulting and suggesting the work


Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบซอฟท์แวร์

พัฒนาและวิเคราะห์โปรแกรมซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องเชิงลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ดูแลการทดสอบและพัฒนาโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่

ควบคุม ประสานงานกับผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ภายนอก ให้ดำเนินงานการพัฒนาซอฟท์แวร์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ตรวจสอบเอกสารการวางแผนรายละเอียดการทำงานเขียนโปรแกรม Software ทั้งหมด

วางแผน และเตรียมความพร้อมการจัดการ Software ทั้งหมด ให้กับทางเจ้าหน้าที่

ควบคุมและแก้ไขปัญหาให้การจัดทำ Software สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการให้รายงานส่งมอบตามที่ทางบริษัทต้องการ


วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบซอฟท์แวร์

พัฒนาและวิเคราะห์โปรแกรมซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องเชิงลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ดูแลการทดสอบและพัฒนาโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่

ควบคุม ประสานงานกับผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ภายนอก ให้ดำเนินงานการพัฒนาซอฟท์แวร์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ตรวจสอบเอกสารการวางแผนรายละเอียดการทำงานเขียนโปรแกรม Software ทั้งหมด

วางแผน และเตรียมความพร้อมการจัดการ Software ทั้งหมด ให้กับทางเจ้าหน้าที่

ควบคุมและแก้ไขปัญหาให้การจัดทำ Software สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการให้รายงานส่งมอบตามที่ทางบริษัทต้องการ


ให้คำปรึกษา Software สนับสนุนให้ทางแผนกต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบการดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโปรแกรม Software ที่ติดปัญหา เพื่อให้สนับสนุนให้การทำงานแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น

ดูแลและเป็นที่ปรึกษาแนะแนวทางให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานโปรแกรมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ให้คำปรึกษา Software สนับสนุนให้ทางแผนกต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบการดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโปรแกรม Software ที่ติดปัญหา เพื่อให้สนับสนุนให้การทำงานแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น

ดูแลและเป็นที่ปรึกษาแนะแนวทางให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานโปรแกรมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ประสานงานฝ่ายต่างๆภายในและภายนอกองค์กร

ประสานงานการตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารทาง ซอฟท์แวร์ให้มีความเป็นระบบทั้งหมดและตรงตามมาตรฐานการพัฒนาโปรแกรมซอฟท์แวร์

ประสานงานกับทางหน่วยงานอื่นๆดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟท์แวร์ และสนับสนุนให้แผนกต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ตรวจสอบและกำกับการดูแลงานธุรการของแผนก

ตรวจสอบการทำงานตามสายการบังคับบัญชาในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

จัดให้พนักงานอบรมหลักสูตรภายนอก/ภายในองค์กรให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่

อธิบายขั้นตอนการทำงานและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละด้าน

จัดประชุมทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแก้ปัญหาร่วมกัน

จัดให้พนักงานฝึกงานและเรียนรู้งานข้ามแผนก

พัฒนารูปแบบวิธีการและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

 Software Solutions Manager

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ที่ข้องกับการเขียนโปรแกรม  หรือ การพัฒนาซอร์ฟแวร์
มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม หรือ พัฒนาซอร์ฟแวร์ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันภัยกลุ่ม (ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ)
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาพักร้อนประจำปี,ลากิจ
- สวัสดิการอื่นๆ อาทิเช่น ส่วนลดในการทานอาหารแบรนด์ต่างๆในเครือบริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือจัดงานศพ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินเยี่ยมไข้พนักงาน
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
zen corporation group public company limited ผู้เปิดดำเนินการธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทยทั้ง ZEN,, AKA, TETSU, ON THE TABLE, ตำมั่ว, ลาวญวณ, แจ่วฮ้อน,Sushi Cyu และ Din's  มีอัตราการเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความเป็นมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านร้านอาหารที่มีคุณภาพ เราประสบความสำเร็จจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ และกำลังพัฒนาธุรกิจสู่ต่างประเทศ มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวเซนเรสเตอรองท์ เราพร้อมมอบโอกาสที่หลากหลาย ท้าทายและผลตอบแทนที่คุ้มค่า หากท่านมองหาความก้าวหน้า ขอเชิญร่วมเป็นทีมงานกับเรา
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
662 ซอย อ่อนนุช 17 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
ปรวัฒน์ (Jack)
โทรศัพท์
065-520-1859 Fax 0-2019-5000 #416
เว็ปไซต์
แบ่งปัน