บรรจุภัณฑ์, การผลิต
30/11/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บรรจุภัณฑ์, การผลิต
30/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.  วางแผนและควบคุมการทำงานของพนักงานในการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
  2. วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางป้องกัน
  3. ร่วมวางแผนและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายและของเสียในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
  • อายุ 30 - 40 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / อุตสาหการ / การผลิต / พลาสติกหรือโพลิเมอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ บริหารจัดการฝ่ายผลิต 3-5 ปี
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

สวัสดิการ
- Annual health check
- Life insurance
- Medical fee
- Night shift fee
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด
บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น คือ บริษัท เมอิวะ แพ็ค จำกัด(ญี่ปุ่น) ร่วมทุนกับ บริษัท รอยัลแคนอินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตกระป๋องรายใหญ่ในประเทศไทย เพื่อก่อตั้งบริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด ขึ้นมา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตถุงบรรจุอาหาร หรือผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก บริษัทแห่งนี้มีเครื่องพิมพ์กราเวียร์, เครื่องดรายลามิเนต, เครื่องผลิตซอง ฯลฯ ซึ่งมีการผลิตซองสำหรับบรรจุอาหาร, เภสัชภัณฑ์, อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์, เครื่องสำอาง เป็นต้น


บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด
ที่อยู่
68/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ชื่อผู้ติดต่อ
ปุณณวิช แพทยานันท์
โทรศัพท์
034-476-090-2 Fax 034-476-098
เว็ปไซต์
แบ่งปัน