รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (หลักสี่)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สามารถเขียน Full Stack ด้วย PHP framework Laravel ภาษา Golang / Python หรืออื่น ๆ
2. มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ Database ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ SQL, NoSQL, MongoDB, Redis, ELK Stack
3. สามารถใช้งาน Tools ที่เกี่ยวข้อง เช่น Linux, Git, SSH, Docker
4. มีประสบการณ์ในการใช้ Cloud Platform (Google cloud)
5. เขียน Unit Test และ Integration Test ได้
6. สามารถทำการ debug ระบบต่าง ๆ ไปจนถึงการเชื่อมกับระบบ third party
7. สามารถตรวจสอบความถูกต้องและจัดระเบียบความเรียบร้อยในโค๊ดที่ผู้อื่นในทีมทำมาได้
8. มีประสบการณ์ดูแลนักพัฒนาภายในทีม บริหารลูกทีมเพื่อให้สามารถจัดการงานได้ทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ NPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์พัฒนา Application แบบ Microservice/Serverless จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ Implement CI/CD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ Fully Responsive
- เข้าใจภาษา HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery) เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
- Free uniforms after working for 1 year.
- Scholarships for employees' children.
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 

1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 
2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน
3) บริหารสินทรัพย์ 
4) รับจ้างติดตามหนี้ 
5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ


โทรสอบถาม : 061-413-2741 , 061-413-0451 , 065-942-8123 ,  063-202-8456 แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ที่อยู่
เลขที่ 99/392 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
โทรศัพท์
061-413-2741 , 061-413-0451 , 065-942-8123 , 063-202-8456
เว็ปไซต์
แบ่งปัน