วิศวกรโครงการ (งานระบบ)

บริษัท โซโนม่า จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์, กราฟฟิก ดีไซน์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์, กราฟฟิก ดีไซน์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนงาน ควบคุมงบประมาณและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
2. บริหารโครงการ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และแล้วเสร็จตามสัญญา
3. เข้าร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
4. บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 5 ปี ขึ้นไป

- สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ และจัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้

- สามารถนำเสนอ เจรจา ติดต่องานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
- ลาบวช
- วันลาพักร้อน 6-12 วัน /ปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โซโนม่า จำกัด
บริษัท โซโนม่า จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
โซโนม่า เป็นบริษัทชั้นนำด้านการตกแต่งภายใน ปรับปรุงอาคาร และก่อสร้างแบบครบวงจร
เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของเราประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลปากน้ำโพ เป็นต้น
กลุ่มธุรกิจโรงแรม อาทิ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โรงแรมการ์ดินา อโศก โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพ เป็นต้น
บริษัท โซโนม่า จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 9 ซอย พุทธบูชา 38 แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์
0-2039-2799 Fax 0-2039-2788
เว็ปไซต์
แบ่งปัน