เจ้าหน้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร / Strategy and Organization Development Officer

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล
05/12/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ทรัพยากรบุคคล
05/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำโครงสร้างองค์กรและประกาศคำสั่ง

2. การจัดทำแผนพัฒนา IDP ของพนักงาน

3. โครงสร้างตำแหน่งงาน, การประเมิน Competency, ประวัติพนักงาน

4. ประสานงานเรื่องโครงสร้างองค์กร,

5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6. มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร

7. มีความสนใจใฝ่รู้ มีความละเอียดรอบคอบ ชอบงานเอกสาร มีความอดทน 

8. มีความซื่อสัตย์ และรักษาความลับของบริษัทได้

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคล, สาขารัฐศาสตร์,จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 1-2 ปี


สวัสดิการ
- Life insurance
- Dental insurance
- Medical insurance
- Travel allowance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคงในระดับแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความสุขและความพึงพอใจสูงสุดที่ครบวงจร จากการดำเนินธุรกิจอันหลากหลายถึง 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ
8. ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217, Fax 0-2853-7000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน