สุขภาพ/โรงพยาบาล
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาล
 • ให้ความช่วยเหลือคนไข้ กรณีที่มีการสอบถามข้อมูล และแนะนำแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้น
 • ตรวจสอบและดูแลงานด้านเอกสารคนไข้ประสานงานถึงหน่วยการรักษา
 • แนะนำสถานที่เบื้องต้นและนำพาคนไข้ไปพบแพทย์ตามที่นัดหมาย
 • โทรประสานงานกรณีผู้ติดต่อภายนอกเข้ามาติดต่อ
 • งานบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (หากเคยมีประสบการณ์การต้อนรับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใจรักและชอบการให้บริการลูกค้า พูดจาไพเราะ และบุคลิกภาพดี
 • สามารถทำงานเป็นกะ (ทำงาน 8 ชม./ วัน)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าสันทนาการ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มศัลยแพทย์กระดูกและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าการรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อให้ดีขึ้นไปกว่ามาตรฐาน
ที่มีอยู่ได้นั้นจะต้องมีโรงพยาบาลเฉพาะทางอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ป่วยได้
ประโยชน์จากการร่วมมือกันของแพทย์สองแผนกอย่างไร้รอยต่อวางแผนการรักษา
ได้อย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่การวินิจฉัยกายภาพบำบัด การผ่าตัดและการดูแล
ต่อเนื่องหลังผ่าตัดที่ต้องรวมเอาศาสตร์ของทั้งสองวิชาแพทย์มาประกอบกัน
เพื่อรักษาคนไข้ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เช่นเดิม หรือใช้ชีวิตได้อย่างใจต้องการ
บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
ที่อยู่
บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 9 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
02 080 8999
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน