การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, การโรงแรม/รีสอร์ท, ยา/เภสัชกรรม/เครื่องมือแพทย์, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, การโรงแรม/รีสอร์ท, ยา/เภสัชกรรม/เครื่องมือแพทย์, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
20,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดตารางนัดหมายของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. ดูแลการจัดประชุมของผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานผู้เกี่ยวข้องจัดวันเวลาและสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม

3. จัดทำบันทึกรายงานการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ตรวจสอบเอกสารที่จะนำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

5. พิมพ์จดหมายและเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนงานเอกสารของผู้บังคับบัญชา

6. จองที่พักและตั๋วโดยสารการเดินทาง เพื่อสนับสนุนงานผู้บังคับบัญชา

7. ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายน้ำมัน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


**มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารและประสานงาน**
คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านธุรการสำนักงาน หรือเลขานุการ อย่างน้อย 3-5 ปี


ความรู้ / ทักษะ / คุณสมบัติอื่น

: มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

: มีความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน และการบริหารเวลา

: มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี


**หากมีประสบการณ์ธุรกิจด้านความงาม /ด้านการตลาด

/ส่งเสริมการขาย จัดงาน event จะพิจารณาเป็นพิเศษ**


สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
เกี่ยวกับบริษัท

Dr. ORN CLINICศูนย์การดูแลเส้นผมครบวงจรที่แรกที่เดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการตั้งแต่ตรวจวิเคราะห์ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ การรักษาผมร่วงผมบาง ด้วยการใช้ยา ทำ treatment ไปจนถึงการผ่าตัดปลูกผม นอกจากนั้นยังให้บริการทางด้าน medical hair spa และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ อย่างครบวงจร

ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
ที่อยู่
1408/3 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
080-2628906
แบ่งปัน