นักวิเคราะห์และจัดการ คำสั่งซื้อขายหุ้นสหรัฐอเมริกา และหุ้นจีน (นักศึกษาจบใหม่/ประสบการณ์ 1-3 ปี)

บริษัท เทค โกลบ จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ไฮไลท์เด่นของงาน
 • ทำงานภายใต้ บริษัท เทค โกลบ จำกัด
 • เงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท และ Incentive 20,000-200,000 บาท/เดือน (จ่ายตามผลงาน)
 • Flexible work hour with remote work : เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นสามารถทำงานได้จากทุกที่ สามารถบริหารเวลาด้วยตนเองได้ 
 • โอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์และการอบรมด้านการซื้อ-ขายหุ้น จาก Trader มืออาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาติดตามรูปแบบ สภาวะการลงทุนในหุ้น กองทุน หรือการลงทุนอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา S&P500 และจีน CSI300
 • ดำเนินการสั่งคำสังซื้อ หรือขายหุ้น ตามจังหวะของตลาดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดตามที่ผู้บริหารสั่งดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
 • จัดทำรายงานการซื้อ-ขาย และสรุปสถานะการลงทุนและรายงานตามคำสั่งของผู้บริหารได้
 • สามารถทำงานนอกเหนือเวลาปกติได้ ซื้อขายหุ้นสหรัฐอเมริกา และหุ้นจีน ตาม Time Zone ของการซื้อขายในแต่ละประเทศ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรมศาสตร์, สถิติ (Statistics), วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ AI), เทคโนโลยีสารสนเทศ, AI Machine Learning, Data Scientist, Data Engineer
 • มีความสนใจในด้านการลงทุนในหุ้น/กองทุนในสหรัฐอเมริกา (S&P500) และจีน (CSI300)
 • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ การลงทุนหุ้น รวมทั้งแนวโน้มตลาดการลงทุนในหุ้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการซื้อขายหุ้นของตนเอง หรือของครอบครัว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานซื้อขายหุ้น USA เวลา 19.00 น. ถึง 04.00 น.ได้ 
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัท เทค โกลบ จำกัด
บริษัท เทค โกลบ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท เทค โกลบ จำกัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกาและจีน
    บริษัทฯ จึงต้องการหาทีมงานที่สนใจและมุ่งมั่นที่จะเป็น Full Time Trader ด้วยเทคนิค (Technical Analysis) และพร้อมที่จะเติบโตและพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

บริษัท เทค โกลบ จำกัด
ที่อยู่
1177 อาคารอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
081-1519490
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน