รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Pre-sales Support: involving preparation of the proposal and the demonstration system as well as supporting the sales team in presenting the products and services to potential customers.
 • Implementation: directly and indirectly manage and perform the whole process of making the customers capable of operating their business as intended. He/she must have high expertise in areas of the technical implementation process especially in Design and Solution Architecture.
 • Act on behalf of the service team in managing all aspects of the account from the beginning to the end with minimal assistance from their superior. He/she must also be able to build reliable relationship with high-level management and executives of the customers.
 • Directly responsible for the Post-Implementation support. He/she is required to be effective in distributing problems to junior staff then coach and assist them on problem solving. 

คุณสมบัติ
 • 5-8 years of work experiences
 • Bachelor’s Degree or higher in computer or related fields, Computer Engineering or Computer Science major would be an advantage
 • Pleasant personality and strong communication skill
 • Good management, Strong troubleshooting and problem solving, analytical skills, and communication skill
 • Excellent problem solving and critical thinking skill
 • Ability to work in a high-pressure environment
 • Good command in English for reading and writing ability

Knowledge or Experience:

 • Experience in Oracle Technology (such as Database, RDBMS, RAC, Goldengate, Dataguard, Weblogic, FMW, and etc.) and Integration Systems
 • Experience with Operations and Administration of Database System, Hardware, Server, and Other Related Components
  Experience of Virtualization and Cloud TechnologyOperating System: System concept and System Administration
  Knowledge of Computer Security and Management
  Knowledge of MS-SQL Server database operation and administration would be advantagedสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

A-HOST Company Limited is a leading Software and Services company in Thailand. We are an authorized distributor and reseller of Oracle products ranging from database system, to ERP application, and Business Intelligence. Our company has been in business since 1999 and we have consistently been successful and growing. 

In order to support our business expansion, we are looking for the energetic personnel with service mind for the following position:

บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
ที่อยู่
979/52-55 SM Tower 21st Floor, Phaholyothin Road, Phyatai, Phyatai, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2298-0625-32 # 1102 Fax 0-2298-0053
แบ่งปัน