บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นักพัฒนาโปรแกรม java

บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
08/01/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job descriptions:-

 • Designing and implementing Java-based applications.
 • Analyzing user requirements to inform application design.
 • Defining application objectives and functionality.
 • Aligning application design with business goals.
 • Developing and testing software.
 • Debugging and resolving technical problems that arise.
 • Producing detailed design documentation.
 • Recommending changes to existing Java infrastructure.
 • Developing multimedia applications.
 • Developing documentation to assist users.
 • Ensuring continuous professional self-development.
คุณสมบัติ

Bachelor Degree in Computer Science or Related Fields

 • New graduate
 • At least 3-5 years working experience in Java Programming Have 2-5 years. 

Programming Skill 

 • Java Spring boot /PHP / JAVA, HTML, SQL, Servlet, Struts, Hibernate, Spring, JSP, JavaScript, Oracle, DB2, Microsoft
 • Database : SQL Server and MySQL
  Self Learner, Faster Starter.

  Locations:
   Bangkok (all districts)

  Salary: 25,000 - 65,000สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ

บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่
32/37 Sino Thai Tower, 15th Floor Zone A, Sukhumvit 21 Road (Soi Asoke), Klongtoey-Nue, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์
0-2661-7171-5,0-2661-7171-16
เว็ปไซต์
บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Infinite Computing Systems (Thailand) Co., Ltd.Infinite Computing Systems is one of the leading IT Services and Solutions providing company Headquartered in Cedar Rapids, Iowa, USA. Infinite also has presence in USA, India, Thailand. The company’s accolade include 600 experienced professionals, CMM Level III & ISO 9001 certified processes and over 20 years of market experience. Infinite is Microsoft Certified Gold Partner and also DNN Silver Partner.
 
Infinite opened its Thailand office in the year 2006 and expanded ever since.
We believe that we have succeeded because we attract, develop and reward people who have the passion to make a significant contribution to the continued growth of our business. We recognize that our people want to make a difference and provide the culture of accountability, challenge and opportunity for them to make an impact.We aim to recruit people locally who can think globally. We hire talented people whose efforts at a local business level contribute to the global growth of our company.
 
We focus on putting the right people in the right jobs; ensuring that their potential is maximized through the best combination of skills, aspirations and opportunity.
If you feel that you are one of what we mentioned above, go ahead and apply for this job.
You can count on us for your “Career Growth”.