เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
กทม. (บึงกุ่ม)
ปริญญาตรี
25,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job description
-ทำธุรการเอกสาร บิลจัดซื้อ/บิลขาย วางบิล
-ออกเอกสาร invoice และ หัก ณ ที่จ่าย ให้บริษัทลูกค้า และ Supplier
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร
-บริการงานด้านการควบคุมสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบต่างๆภายใน store
-วางแผนการเบิกของใช้-วันถุดิบต่างๆ และดูแลยอดขายภายใน store
-Audit stock store
-คิดคำนวณต้นทุน / รายรับ-รายจ่าย บริษัท
-ควบคุมดูและกระบวนการจัดซื้อ ติดตามการส่งเข้ามอบสิบค้า วัตถุดิบ บริการให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อตกลง
-มีประสบการณ์ด้าน งานจัดซื้อ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ :
 • หญิง/ชาย 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรองราคา การวิเคราะห์ข้อมูล และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office / Canvas
 • บุคลิกภาพดี / มีความเป็นผู้นำ/ ทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • ประสบการณ์ใน F&B / chain store
 • ภาษาอังกฤษดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการทำงาน ทำงานได้รวดเร็ว และมีความกระตือรือร้นสรรหาสินค้า วัตถุดิบ บริการ ตามคุณลักษณะและมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • มี Growth Mindset

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำวันเกิด

บริษัท บีน โซลูชั่น จำกัด
บริษัท บีน โซลูชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ประกอบกิจการผลิตกาแฟ กิจการขายปลีกและขายส่ง รวมถึงประกอบกิจการค้าประเภท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด และดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ รับงานที่ปรึกษาด้านอาหาร คาเฟ่ / งานออกแบบร้าน ร้านค้า ร้านอาหาร 
ในแบรนด์ Hey! Coffee : www.heycoffeeroaster.com
บริษัท บีน โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่
13/30 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
K.โอม
โทรศัพท์
0971363945
เว็ปไซต์
แบ่งปัน