วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ออกแบบ เขียนแบบ รับข้อมูลจาก owner จัดทำเพรทนำเสนอผลงาน จัดทำบอร์ดวัสดุ
• เข้าวัดพื้นที่จริง สำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบ หรือการทำงานผลิตจริง
• ควบคุมงานผลิตตกแต่งภายในพร้อมทั้งตรวจสอบให้ได้คุณภาพ ตรงตามแบบ ตามมาตรฐานบริษัท และเสร็จตามกำหนดการ
• จัดทำแบบ shop drawing ด้วยโปรแกรม AUTO CAD หรือ Sketch up หรือเขียนมือ พร้อมประสานการทำงานต่อ
• จัดทำเอกสาร PR งานขอซื้อ วัสดุต่างๆตามแบบ ถอดวัสดุได้พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดงานนั้นๆได้
• จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้างาน และเอกสารตรวจงานทีมผลิต พร้อมภาพประกอบ
• ประสานงานทีมงานฝ่ายผลิตในการเข้าพื้นที่ เคลียหน้างาน และการดำเนินงาน
• ประสานงานฝ่ายจัดซื้อในการติดตั้งวัสดุเข้าหน้างาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาวิชาชีพออกแบบตกแต่งภายใน หรือการบริหารการก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
• เพศไม่จำกัด อายุ 22-35 ปี
• ประสบการณ์ 1-3 ปี หรือมากกว่านั้น ถ้ามีประการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะความรู้ความสามารถในการทำโปรแกรม Auto Cad , Photo shop , Sketch up เป็นอย่างดี และมีความรู้พื้นฐานสำหรับโปรแกรม Microsoft office
• มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกแง่ดี คิดบวก รักในอาชีพนี้ และต้องการเติบโตทางด้านอาชีพนี้โดยตรง
• รักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
• สนุกสนานในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นๆ ร่าเริง แจ่มใส
• มีความซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพ เข้าใจและรักษาจรรยาบรรณในอาชีพ
• มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา ให้เวลาในการทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
• มีความอดทน รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น สามารถรับแรงกดดันในการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาได้
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
• รักในสายวิชาชีพนี้ และมองหาองค์กรขนาดเล็กเพื่อที่จะเติบโตในสายอาชีพนี้
• ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 
** เงินเดือนตามตกลง
** มีประกันสังคม
** มีโบนัสประจำปี
** มีค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีไปดูงานต่างจังหวัด
** มีค่าเดินทาง + ค่าน้ำมัน

บริษัท เคเค ดีไซน์ สตูดิโอ อาร์คิเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท เคเค ดีไซน์ สตูดิโอ อาร์คิเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เคเค ดีไซน์ สตูดิโอ อาร์คิเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณก้องเกียรติ เลิศมีนัย ซึ่งจากเดิมทำงานด้านการออกแบบและการตลาดให้กับบริษัททางด้านการออกแบบชั้นนำในประเทศไทย

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาทำให้เล็งเห็นถึงปัญหาช่องว่างระหว่างงานด้านการออกแบบกับงานด้านรับเหมาก่อสร้าง กล่าวคือ งานออกแบบบางครั้งก็สร้างไม่ได้จริงเพราะผู้ออกแบบขาดประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้างจริงและการออกแบบที่เกินงบประมาณในการก่อสร้างเนื่องจากผู้ออกแบบขาดความรู้ด้านวัสดุและราคาในการก่อสร้าง ในทางกลับกัน กลุ่มบริษัทด้านงานรับเหมาก่อสร้าง ก็จะประสบปัญหาด้านการออกแบบ เพราะผู้รับเหมาไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ งานก่อสร้างจึงไม่มีกระบวนการทางความคิดในเชิงศิลปะ ขาดความสวยงาม ส่วนด้านการผลิตงานบางครั้งไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีคุณภาพ เสร็จไม่ตรงเวลาที่กำหนด และไม่มีการควบคุมงบประมาณ จึงทำให้ผู้ว่าจ้างต้องประสบปัญหาบ่อยครั้ง

จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิด บริษัท เคเค ดีไซน์ สตูดิโอ อาร์คิเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มุ่งเน้นความคล่องตัวในการบริหารงาน มีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในการก่อสร้างและผู้รับเหมาที่มีความเข้าใจงานออกแบบสามารประสานงานกับผู้ออกแบบได้ เพื่อให้เกิดผลงานการออกแบบและการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลงานของบริษัทเป็นงานรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม รวมถึงงาน RENOVATE ต่างๆ ครอบคลุมทั้งโครงการ หมู่บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม สำนักงาน โชว์รูม ร้านค้า เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาให้คำแนะนำด้านการใช้สี การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านต่างๆ เช่น โคมไฟ ม่าน วอลเปเปอร์ เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการรับประกันผลงานภายหลังส่งมอบผลงาน

ที่อยู่
420/101 ถนน กาญจนาภิเษก แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
093-323-4882
แบ่งปัน