การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
18,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  สำรวจตรวจดูความเรียบร้อย และความเป็นระเบียบทั้งสำนักงาน(หน่วยงาน)
 • จัดพิมพ์งานเอกสารทั่ว ๆ ไป เช่น จดหมาย , Memo , หรือเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 • รับโทรศัพท์-ประสานงานทุกฝ่าย , รับ-ส่งแฟกซ์ , รับ-ส่ง Mail งานต่างๆ
 • จัดทำทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออกทั้งหมด , จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบ
 • รับเรื่องประสานงานส่งต่อสำนักงานใหญ่ เกี่ยวกับพนักงานที่หน่วยงานและเอกสารต่างๆเช่นรายงานและ OT
 • Received เอกสารทั้งหมด เช่น เอกสารขออนุมัติ , จดหมาย , Memo ต่าง ๆ
 • ตรวจเช็คเวียนเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเก็บเข้าแฟ้ม
 • ค้นหาเอกสารต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 • เปิด File เอกสารของหน่วยงาน
 • ปิด File เอกสารโครงการเมื่อจบโครงการ
 •  ตรวจเช็คจัดเปลี่ยนแฟ้ม ที่ชำรุด
 • แยกเก็บเอกสารประเภทต่างๆเช่น Letter , Memo , Approval, VO, Monthly Report ฯลฯ ง่ายต่อการค้นหา
 • ต้อนรับแขกที่มาติดต่องาน
 • Update เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 • ลง Record เอกสารประเภท VO, Approval.
 • จัดทำรูปเล่มรายงาน Monthly Report ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานการประชุมประจำสัปดาห์

คุณสมบัติ
 •  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 •  อายุ 22 - 30 ปี
 •  มีทักษะการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
 •  มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยันและทุ่มเท ละเอียดรอบคอบ
 •  ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถบริหารจัดการ และการจัดระบบเอกสารได้ดี
 •  มีทักษะการฟัง อ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษดี
 •  ใช้Microsoft Office คล่องแคล่ว

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
163 Soi Chokechairuammitr (Ratchada19), Ratchadaphisek Rd., Dindaeng District, Bangkok 10400
โทรศัพท์
0-2690-7462 Fax 0-2690-7463
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน