รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
01/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ห้วยขวาง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Report) และวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน / Budget / Forecast ในส่วนของยอดขาย, COGs, gross margin, ค่าใช้จ่าย, กำไร เป็นต้น

- จัดทำบัญชีประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี, นำส่ง Package และ Consolidate งบ

- ตรวจสอบข้อมูล Financial Statement และ Support การทำงานของทีมงาน

- ตรวจสอบจัดทำรายงานประกอบการบริหารงบประมาณทางการตลาดตามรูปแบบ มาตรฐาน และกำหนดเวลา อย่างถูกต้อง 


คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงิน บัญชี
- ประสบการณ์ด้าน External Audit หรือ  Accounting Conso 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดและการขาย หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ เครื่องดื่มเอส น้ำดื่มคริสตัล คริสตัลโซดา โออิชิ ชาลิปตัน แรงเยอร์ พาวเวอร์พลัส

SermSuk PCL is the manufacturer and distributor of carbonated and non-carbonated soft drinks. Its products are sold under the brand names of “est” orange, strawberry, cream soda and lemon lime flavours. The company also manufactures and distributes Crystal drinking water and soda water, Oishi, Lipton Ice Tea, Wrangyer and Power Plus.
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
No.90 CW Tower, 31st - 32nd Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0815581369
เว็ปไซต์
แบ่งปัน