ผู้จัดการส่วนขาย (โซนนนทบุรี)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
01/12/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
01/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 50,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารงานขายและการโอนได้ตามเป้าหมาย (KPI)
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาการขายในเขตที่รับผิดชอบ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ขายให้มีความรอบรู้ในสินค้า และเงื่อนไขต่างๆ อย่างดี
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อเตรียม Facilities กับทางธนาคารเพื่ออนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า และสำนักงานใหญ่เพื่อการดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้า
 • จัดหาและดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบถึงสภาวะตลาดในเขตประกอบการที่รับผิดชอบ รวมถึงคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยให้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานได้ถูกต้อง และ UPDATE ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ประสานงานกับสายงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และรักการขาย
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีโบนัสประจำปี
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Lalin Property Ltd. (Plc.) was established on 8 September 1988 with the registered capital of 20 million baht. Mr. Taveesak Watcharakkawongse and Mr. Chaiyan Chakarakul are the major shareholders.

The company operates property business under the slogan “House built on good intention”. Our first project was “ Lully Ville”- a townhouse project, it was constructed on Srinakarin and Thupataemee roads. On “Lully Ville” project, we built 800 units of townhouses on 88 rai, which valued at 1,100 million baht. To date, the “Lully Ville” project had entirely been sold out.

Through many years of the operation, we, Lalin Property have never discontinued expanding our property business, even in the economic crisis in 1997. In that year, the company initiated a new marketing strategy for property business. We created a “ Friend get Friend” project and employed the “Bank Secured Down Payment” system of Escrow Account to our projects in order to assure the customers of our reliability.

Besides, Lalin Property is a leader in applying a “take over” strategy to purchase the distressed projects and lands, which are used to secure the NPL at financial institutions. This includes the purchasing of auctioned assets from Financial Sector Restructuring Authority. The “take over” strategy enables Lalin Property to continuously expand property projects and increase its sale volume every year. This brings about our competitive operation cost, which provides us enough room to effectively compete with competitors in the current competitive market.
On an operational phase, Lalin Property focuses on four major town zones, which are: inner, east, north and south of Bangkok.

The company has continuously increased the registered capital to expand its property business. To date, the company bears the paid registered capital of 650 million bath and had been transformed to a public company limited on 3 September 2002.

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
222/2 Srinkarin Road., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2732-1041-5 Ext.207 Fax 0-2732-3814
เว็ปไซต์
แบ่งปัน