เจ้าหน้าที่สำรวจประเมินราคา (Appraisal Surveyor) จังหวัดชลบุรี

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • สำรวจประเมินราคาพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับงานประเมินสินเชื่อรายย่อย สำหรับลูกค้ารายใหม่ และการทบทวนราคาประเมินหลักประกัน และทรัพย์สินรอการขายตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
  • สำรวจพื้นที่จังหวัดชลบุรี
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี ด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์ /วิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศนียบัตรด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์
  • มีประสบการณ๋ด้านประเมินราคาหลักทรัพย์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
  • สอบได้ผู้ประเมินหลัก และได้รับการรับรองจาก สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินฯ จะได้รับพิจารณาเป็นลำดับแรก

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี
- สวัสดิการรถรับ-ส่ง จาก BTS หมอชิต - วงศ์สว่าง ฟรี!
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
At TMBThanachart Bank (ttb), our mission is to help Thai people achieve better financial well-being as it is the foundation for reaching one's financial freedom and life’s goals. We are committed to making REAL change by shifting banking paradigm through combined expertise and core strengths of both banks.

Our successful merger makes us the 6th largest commercial bank in Thailand with more than 10 million customers who now have access to more comprehensive financial product and service offerings and even better customers experience through more online and offline channels coverage nationwide. We do our best to offer best financial solutions and provide superior customer experience, create sustainable growth for our shareholders and ensure good corporate governance as well as good corporate citizenship. We constantly design employees’ experiences via international and dynamic environment where all opinions matter and great performances counts. We always encourage our employees unleash their potentials by taking new initiatives to deliver best customer experiences. We look for candidate who believe in integrity, portrait challenge status quo attitude, work agile, show respect towards others, and value high quality on execution. TMBThanachart Bank (ttb), where you can BE YOUR BEST

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
TMBThanachart Bank Public Company Limited 2nd Fl., Tower B , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources – Talent Acquisition
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
แบ่งปัน