เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประจำพื้นที่พิษณุโลก

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
การตลาด
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 ปี
พิษณุโลก
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-ฝึกหัด ประจำพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก

  • เรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติงาน เพื่อเติบโตเป็น เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารสร้างผลงานตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่มอบหมายโดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัท/ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer/ Tent) ทั้งรายเก่าและรายใหม่

คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 27 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
  • มีรถยนต์ที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  • ไม่จำกัดเพศ และไม่มีภาระทางทหาร
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน และสามารถฝึกงานหมุนเวียนในพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
  • มีใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่คุณณัฐพงศ์ (เก่ง) โทร. 0811395052

อีเมล : nattapong.pon@ttbbank.com


สวัสดิการ
- incentive
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี
- สวัสดิการรถรับ-ส่ง จาก BTS หมอชิต - วงศ์สว่าง ฟรี!
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
At TMBThanachart Bank (ttb), our mission is to help Thai people achieve better financial well-being as it is the foundation for reaching one's financial freedom and life’s goals. We are committed to making REAL change by shifting banking paradigm through combined expertise and core strengths of both banks.

Our successful merger makes us the 6th largest commercial bank in Thailand with more than 10 million customers who now have access to more comprehensive financial product and service offerings and even better customers experience through more online and offline channels coverage nationwide. We do our best to offer best financial solutions and provide superior customer experience, create sustainable growth for our shareholders and ensure good corporate governance as well as good corporate citizenship. We constantly design employees’ experiences via international and dynamic environment where all opinions matter and great performances counts. We always encourage our employees unleash their potentials by taking new initiatives to deliver best customer experiences. We look for candidate who believe in integrity, portrait challenge status quo attitude, work agile, show respect towards others, and value high quality on execution. TMBThanachart Bank (ttb), where you can BE YOUR BEST

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
TMBThanachart Bank Public Company Limited 2nd Fl., Tower B , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources – Talent Acquisition
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
แบ่งปัน