รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
17/03/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทำ ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ ตามที่ได้รับแจ้ง
• ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและการบันทึกใบสำคัญรับ (RV) พร้อมเอกสารประกอบการรับเงิน
• จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีให้กรมสรรพากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
• ปิดงบการเงินรายเดือน
• จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้าให้ได้ครบถ้วน
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่นๆได้ดี
• จัดเก็บเอกสารทางบัญชีด้านรับใส่แฟ้มให้เรียงลำดับ เพื่อการอ้างอิงและตามกม.กำหนด
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี
• มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 - 3 ปี หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office (Word/Excel) และ โปรแกรม SAP ในระดับดี
• มีทักษะการสื่อสาร และการจัดการที่ดี
• มีความสามารถในการจัดระดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด
• มีความใส่ใจในรายละเอียด ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และมีความกระตือรือร้น
• มีความยืดหยุ่น ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์สุจริต
• มีทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Freewill Solutions Co., Ltd. is a member company of the Charoen Pokphan (CP) Group – Thailand’s leading agro/industrial Group with over 300,000 employees.  Freewill is a leading software developer and professional services provider. Established in 1991, the company has built an extensive portfolio of in-house developed software systems, becoming a dominant market leader in the provision of solutions to the securities brokerage industry with, additionally, a distinctive position in the provision of total solutions to the non-life insurance sector. We are well-recognized for our initiative and active e-Business sponsorship. Currently, we have around 600 team members in Freewill Solutions Co., Ltd. and Affiliated Companies, most of whom are graduates in Computer Science or with computer engineering backgrounds.

We are currently embarking on an expansion of our securities brokerage business into the Vietnamese market. To complement this initiative we seek to recruit highly qualified Vietnamese nationals who will help build the business in Vietnam. This is an outstanding and exciting opportunity to be a pioneer and founder whilst, at the same time, having the security and investment capital of Thailand’s leading industrial Group to build the business. Vietnamese candidates will be based in Hanoi or Ho Chi Minh City.

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่
1168/86-88 Lumpini Tower, 29th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2034-4299 Fax 0-2679-8988
เว็ปไซต์
แบ่งปัน