รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
28/03/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Big Data Analytics

- ใช้เครื่องมือทางสถิติได้ เช่น SPSS, Excel, Stata

- วิเคราะห์ข้อมูล Rapid Miner,Power BI, Google Data studio


คุณสมบัติ

- เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Data Science, วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

- มีประสบการณ์ด้าน Data Scientist, Data Analytics อย่างน้อย 3 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล SQL Server, ภาษา Programming


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- รถรับส่งพนักงาน
- สิทธิเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2519 ปัจจุบันมีฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ บริษัทฯจึงมีความโดดเด่นซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตซึ่งมีความหลากหลาย และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้หลากหลายประเภท อาทิ

• งานก่อสร้างอาคารสูง โรงพยาบาล และศูนย์สรรพสินค้า
• โรงแรม รีสอร์ท และโครงการบ้านจัดสรร
• งานถนน ทางยกระดับ ทางด่วน ทางรถไฟ และสะพาน
• โรงบำบัดน้ำเสีย งานอุโมงค์ และงานดันท่อใต้ดิน (Pipe Jacking)
• โกดังสินค้า โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และงานเหล็กโครงสร้างต่าง ๆ
• เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า (Berths) และเขื่อนกำบังลม (Jetties)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพ โรงงานผลิตคอนกรีต 4 แห่ง รวมถึงโรงประกอบ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel fabrication workshop) เรือขนาดใหญ่รองรับการก่อสร้างนอกชายฝั่ง หลายลำ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอีกหลายรายการซึ่งได้รับการดูแล และบำรุงรักษาที่ ศูนย์บริการของบริษัทฯ เอง ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้ บริษัทจึงมีความพร้อมในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

• การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Products)
• ชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป (Precast Segmental Tunnel Lining) และ Jacking Pipes
• คานสะพานและเสาคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed Concrete Gerders)
• การประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Fabrication)
• การ ตัดเหล็กด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Steel Cutting)
• Stainless Steel Slide Gates, Sluice Fates, ตะแกรงดักขยะ และ Stop Log
• Fibreglass Flap Gates พร้อมอุปกรณ์เสริม
• งานบริการด้านวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
2/3 Moo 14, Bangna a Bldg., 18-19 FL., Bangna-Trad km.6.5 Rd., Bang Kaew, Bang Plee,Samut Prakan 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Siyada
โทรศัพท์
0-2730-2100 ต่อ 1611,1612 Fax 0-2751-9785
เว็ปไซต์
แบ่งปัน