พนักงานขาย ประจำเซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
ด่วนมาก!
ของเด็กเล่น
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ของเด็กเล่น
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (บางรัก)
มัธยมศึกษา
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พนักงานขายประจำห้าง เซ็นทรัลเวิลด์


1)  ดูแลยอดขายในพื้นที่ห้าง

 • แนะนำของเล่นPlanToysให้กับลูกค้า(วิธีการเล่น แนะนำของเล่นที่เหมาะกับช่วงวัย)
 • จัดทำเอกสารงานขาย ทำงานสรุปผลยอดขายรายวันและรายเดือน
 • ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า

2)  ดูแลสต๊อคสินค้าในห้าง

 • ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสินค้าที่ขาด
 • วันส่งมอบสินค้าประสานงานกับงานจัดส่ง โรงงาน และทางห้าง เรื่องการส่งมอบสินค้า

3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง
 • รวมกิจกรรมการขายสินค้างานแฟร์ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • รายงานผลการทำโปรโมชั่น พร้อมนำเสนอข้อแนะนำในการจัดโปรโมชั่นในครั้งถัดไป

4)  อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายคุณสมบัติ
 • การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการด้านงานขาย อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีการวางแผนงานที่ดี และทำงานอย่างเป็นระบบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาฉะฉาน และมีใจรักในงานด้านการขายและการบริการ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี

สวัสดิการ
- Dental allowance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

PlanToys
Sustainable Play


www.plantoys.com
hr@plantoys.comWe are more than just a toy manufacturer.


Since 1981, the story of PlanToys began with a sustainable mind to respect and preserve natural resources for future generations. It has always been our belief that children are the real force behind this mission. Therefore, we intend to produce well-designed toys that help enhance the development of children from 0 to 5 years old, and to nurture them with a freedom of play and a closer relationship to nature.With a strong mission to create a sustainable world, PlanToys intentionally considers every single step of production in order to minimize environmental impact. This mission is implemented through the three pillars of PlanToys business, also known as our “Sustainable Way.” This includes Sustainable Material, Sustainable Manufacturing and a Sustainable Mind.


Today, PlanToys has branched out to Asia, America, Europe and Australia – bringing optimism, creativity and a passion for sustainability to communities all over. We have gained recognition globally through our philosophies and beautifully crafted wooden toys. By raising children who are self-aware, environmentally-conscious and imaginative, it is our hope that they will become individuals who understand the value of life, nature, connection and play. If one small wooden toy can help one small child become a moral person who values the world around them, then we have proudly done our job. With this said, we truly believe our outcome is “Better Kids, Better World”


************************************************************เราเป็นมากกว่าผู้ผลิตของเล่น


ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 ภารกิจของเราคือการสร้างโลกที่ยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคม ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นไปที่การรักษามาตรฐานความปลอดภัยและการอกกแบบของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ให้มากที่สุด เป็นการปูเส้นทางสู่ความยั่งยืนให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป ดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะผลิตของเล่นที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปีและเพื่อหล่อเลี้ยงพวกเขาด้วยอิสระในการเล่นและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น


ด้วยภารกิจในการสร้างโลกที่ยั่งยืน แปลนทอยส์มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย และพัฒนาการเด็ก ภารกิจนี้ดำเนินการผ่านสามเสาหลักของเราหรือที่เรียกว่า "แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืน การผลิตที่ยั่งยืน และจิตใจที่ยั่งยืน


ในวันนี้แปลนทอยส์ได้ขยายตลาดออกไปสู่หลายประเทศ ทั้งในเอเชีย อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นการนำพลังบวก ความคิดสร้างสรรค์และความปรารถนาในความยั่งยืนผ่านการทำธุรกิจของเราไปยังหลายชุมชน ผ่าน “วิถีที่ยั่งยืน” ของเรา เราได้รับการยอมรับทั่วโลกจากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และของเล่นไม้ที่ถูกออกแบบขึ้นอย่างสวยงามและผ่านกระบวนการคิดมาเป็นอย่างดี เราปลูกฝังเด็กเพื่อให้ตระหนักรู้ในตนเอง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างพัฒนาการผ่านการเล่น หากของเล่นไม้เพียงหนึ่งชิ้นสามารถช่วยเด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นขึ้นมาเป็นบุคคลที่สามารถเข้าใจคุณค่าของการเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและธรรมชาติรอบตัวเขาได้ ก็นับว่าการทำงานของเราบรรลุเป้าหมายอย่างน่าภาคภูมิใจ เพราะเราเชื่อว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้กลับมาคือการสร้าง “เด็กดี, โลกน่าอยู่”

บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่
114/1 ซอย สาทร 10 (ศึกษาวิทยา) ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โรงงาน: 8 หมู่ 8 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Division
โทรศัพท์
0-2237-9070,075-280-200-4 Fax 0-2237-9247,075-280-200-4 ต่อ 132
เว็ปไซต์
แบ่งปัน