04/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (ราชเทวี), นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Coach a team to provide professional internal and external auditing advisory and services to customers,

- Develop and maintain a good relationship with customers and ensure their satisfaction.

- Continuously upgrade relevant skills and knowledge of the auditing team in order to provide updated and professional advisory services to customers.

- Other as may be assigned by Partner.


คุณสมบัติ

- Thai nationality, Male or Female 30 years and older.

- Bachelor or Master degree in Accounting or related fields.

- At least 5 years working experience in an audit consulting service firm, or an in-house auditing department.

- Knowledge and understanding of accounting and taxation.

- Good analytical, inter-personal and problem solving skills.

- Positive attitude, fast-learning, energetic, able to perform in challenging environment.

- A licensed CPA / CIA / TA สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี

เอ.เอ.ซี กรุ๊ป/A.A.C. Audit Firm Co.,Ltd./บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัด
เอ.เอ.ซี กรุ๊ป/A.A.C. Audit Firm Co.,Ltd./บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
A.A.C AUDIT GROUP was formed in 2003, We are a team of professionals providing Audit, Tax and Advisory services. The aim of A.A.C AUDIT GROUP is to provide valuable business advice to help clients manage their business risks as well as to grow and succeed in Thailand. Our list of clients varies,from business corporations, government agencies, non-profit organizations to BOI granted companies. Our professional team is able to deliver knowledge and timely advice that helps our clients to achieve perfect business performance, and effectively communicate this to stakeholders. We have an affluence of local knowledge and skills, the advantages from which are delivered to clients by our professional’s team. Our knowledge is enhanced by a variety of skill resources within Thailand network. This helps us to get better results and to achieve the highest standards and quality of service.
บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัดดำเนินธุรกิจด้านตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งการวางรูประบบบัญชี บริษัทฯ มีระบบการ Training เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้กับพนักงานทุกท่าน โดยมีการส่งพนักงานอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี และการอบรมโดยเชิญทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการทำงานใน International Audit Firm มาฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกท่าน บริษัทฯ มีการขยายงานเพิ่มมากขึ้น
เอ.เอ.ซี กรุ๊ป/A.A.C. Audit Firm Co.,Ltd./บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัด
ที่อยู่
47/380 Narita Tower 7Th Floor Room Number N007069 Popular Road, Ban Mai Sub-District, Pakkret District, Nonthaburi, Thailand 11120
โทรศัพท์
0-2013-7400 -3 Fax 0-2050-7735
เว็ปไซต์
แบ่งปัน