03/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (บางนา)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมให้ครบตามแผนประจำปี

2. ดูแลเอกสารด้านฝึกอบรมและจัดทำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

4. สรรหาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากรในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

5. กำกับควบคุม ดูแลพนักงานตั้งแต่เริ่มงาน ตลอดจนครบกำหนดทดลองงาน และ จัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน รวมทั้งจัดเตรียมการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร

6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

1. หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การยื่นเอกสารให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. สามารถทำเอกสารการฝึกอบรมได้เอง

5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6. สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับดี

7. มีความละเอียด รอบคอบ อดทน มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

8. ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 8.30 – 17.30 น.


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาพักผ่อนประจำปี
- สวัสดิการอื่นๆ
- เงินขวัญถุงแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือมรณกรรม
- เงินรับขวัญบุตร

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

The world rides on Otis. Otis Elevator Company is the world’s leading manufacturer, installer and maintainer of elevators, escalators and moving walkways a constant, reliable name for more than 150 years. Otis elevators and escalators touch the lives of people in more than 200 countries around the world.

At Otis, people are our most important asset. By embodying the values of people, safety, quality and integrity we (61,000 employees around the world) provide our customers with the best in service and support.

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
7th Floor, Interlink Tower 1858/21-26, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2751-4141 Ext. 183 Fax 0-2751-4140
เว็ปไซต์
แบ่งปัน