นักออกแบบตกแต่งภายใน

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.มีประสบการณ์ในการออกแบบงาน FF&E (จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับโครงการ Hospitality หรือ ประเภทโรงแรม 5 ดาว)
2.มีความรู้ ความเข้าใจในงานออกแบบ ตกแต่งภายใน สามารถทำงานร่วมกับทีมออกแบบได้ตลอดทุกขั้นตอนการออกแบบ เพื่อรับผิดชอบงาน FF&E , คัดเลือก FF&E และ Artwork ของโครงการได้
3.สามารถใช้ซอฟแวร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบได้อย่างดี (AutoCAD, Adobe Photoshop, Sketchup, MS Office etc.)
4.มีความเข้าใจในการจัดเตรียม จัดทำ Moodboard เพื่อนำเสนอตัวอย่างวัสดุ สนใจในเรื่องการให้รายละเอียดงาน สามารถให้ความหมายของสไตล์งานได้อย่างดี
5.ประสานงาน, จัดหา Supplier เพื่อตรวจสอบ เปรียบเทียบ เนื้องาน FF&E ของโครงการ

คุณสมบัติ
  • อายุ 26 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office / AutoCAD/ Adobe/ Autodesk / AutoCAD ได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- บรรยากาศในการทำงานที่มีความจริงใจ และเคารพซึ่งกันและกันอย่างมืออาชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

STONEHENGE CO., LTD. Established in 1992, Stonehenge is mainly providing design and consult for Architectural & Engineering services, especially we have experience in historical conservation. Currently, we are dealing with the projects of commercial building, office building, residential building, and factory for government and private sectors. Our staff and advisors comprising of well known and professional architects landscaping architects, engineers and interior designers.

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2535


ปัจจุบันถือหุ้น ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้างและ การควบคุมงาน รวมถึงงานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

ผลงานมากกว่า 200 โครงการ ประกอบด้วย อาคารพาณิชยกรรม อาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และอาคารโรงงาน ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

พนักงานของบริษัทเป็นวิศวกร , สถาปนิก , และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ ในการทำงาน จึงมั่นใจว่าการบริการของบริษัท จะมีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณที่กำหนดไว้
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ที่อยู่
163 Soi Ratchadaphisek 19, Ratchdaphisek Rd., Dindang Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2690-7460 Fax 0-2690-7463
เว็ปไซต์
แบ่งปัน