รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
05/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กทม. (คลองเตย)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำ ควบคุม จัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น จดหมายออก, หนังสือมอบอำนาจ, สัญญา, บันทึก ต่างๆ

2. ติดต่อประสานงานธุรการ ทั้งภายใน และภายนอก และส่วนราชการ

3. งานจัดการประชุมฯ/ จองตั๋วเครื่องบิน/ จองที่พัก/ จองรถเช่า

4. งานภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง, งานภาษีป้าย

5. งานพาหนะ, งานโทรศัพท์, งานสาธารณูปโภคต่างๆ 

6. งานพัสดุเครื่องใช้สำนักงาน

7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางบริหาร/ การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี

4. มีใจรักในงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไดพ้

5. มีความสามารถประสานติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานได้ทั้งภายนอก และภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

6. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

7. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด
บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Company Profile Lasermed markets medical lasers and pulsed light equipment for

specialized medical and cosmetic requirements for over 20 years. Customers of Lasermed

will confirm that service and education are key-issues. Our service doesn't stop after we

have installed your system: our specialized trainers, well trained engineers and sales

executives will be available for you 24/7. We offer a service that goes far beyond the

equipment we install, we can offer you leaflets, posters or rollups for your clinic and we can

now even offer you your own website build by European developers. You focus on your

patients; we take care of your equipment and marketing materials. The equipment sold by

Lasermed is of the highest European Quality and comes from long term research, ongoing

scientific input and the development of innovative technologies. Equipment from Europe

means: latest technologies, service guarantees for many years, reliable techniques. With a

wide range of products and the possibility of combination of lasersources in one system, we

are sure we can offer you the product and service that you need for your practice.

บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด
ที่อยู่
447 Sukhumvit Soi 50 (Soi Sam Thahan), Phra Khanong, Klong Toey, Bangkok 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Rangsant
โทรศัพท์
0-2742-7100-1 Fax 0-2741-4312
เว็ปไซต์
แบ่งปัน