17/03/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ

1.ทำความเข้าใจ Requirement และ Scope ของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Server เพื่อให้คำแนะนำในการติดตั้งวางแผน

บริหารจัดการ Server ให้มีขีดความสามารถเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งานขององค์กร

2.บริหารจัดการให้การดำเนินงานของระบบ Email ขององค์กรให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

3.บริหารจัดการ จัดหาด้าน Technology ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Server Infrastructure, Server Operation

4.บริหารจัดการด้าน Server Patch, Server Monitoring, Server Performance, Maintenance, Antivirus

5.สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรด้านการรักษาระบบคุณภาพ (ISO9001), ระบบสิ่งแวดล้อม(ISO14000), ระบบการบริหารการบริการด้าน IT (ITSM), การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO27001)

6.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ด้าน Server Management/DC ขั้นต่ำ 3 ปี

3.มีทักษะภาษาอังกฤษ

4.แก้ไขปัญหา Problem Solving Skill

5.อดทนรับแรงกดดันได้ดีสวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าช่วยเหลือเงินคลอดบุตร
- ค่าช่วยเหลือเงินสมรส
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Ricoh (Thailand) Ltd. is a subsidiary of Ricoh Company Ltd, a 73-years-old industry leader in innovative office automation, equipment and electronics. Ricoh products have been familiar to Thailand for more than 35 years, originally distributed by Inchcape Plc and Gestetner Pls, to form Inchchape NRG (Thailand). However, to maintain its strong leadership position in the regional market, Ricoh Japan acquired complete control of Inchcape NRG (Thailand) and on August 1, 1999 renamed the business Ricoh (Thailand) Ltd.

The acquisition of Inchcape NRG (Thailand) provided Ricoh with distributors and service posts throughout the country. Specifically, apart from Bangkok, Ricoh can be found in Chiangmai, Nakhonsawan, Khonkaen, Nakhon Ratchasima, Rayong, Suratthani, Hadyai , Ayutthaya and Chonburi provinces. Therefore, Ricoh Thailand is the only true national distribution company for a broad range of Office Automation products such as copier, facsimile, printer and digital duplicator (priport).

Ricoh’s fully integrated hardware and software solutions enable businesses to control the input, management and output of documents. Our commitment is to simplify how people work by making sophisticated technologies more accessible than ever.

ISO Standards
ISO 14001 : 2004 (Environment Management System)
ISO 9001 : 2000 (Quality Management System)
ISO/IEC 20000-1 : 2005 (IT Service Management)
ISO 9001 : 2008 (Quality Management System for Office Consulting Services) 
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
341 Onnuch Road, Kweang Prawet, Khet Prawet, Bangkok 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Division
โทรศัพท์
0-2088-8888 ต่อ 1556 และ 1626 Fax 0-2088-1557
เว็ปไซต์
แบ่งปัน