ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
22/03/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
22/03/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 20 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
60,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Main Responsibilities:

• Project Management and software system development
• Responsible for team management with Agile and Waterfall methodology
• Define project scope (Both MVP, and Full scope).Develop project plan, prioritize backlog, manage, and supervise team to ensure project delivery according to the project plan
• Prioritize projects, and define project deadlines
• Support, fix, and maintain systems in a timely manner
• Manage and responsible multiple projects at the same time
• Oversee and fine-tune to better overall team performance
• Track project progress and identify project risk
• Be a problem solver and create solution for the team and organization


คุณสมบัติ
  • Age preferably 30-45 years
  • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or relevant subjects.
  • Experience Minimum 5 years’ experience in software development
  • Experience Minimum 3 years’ experience in team management
  • Knowledgeable in e-commerce/legacy system
  • Familiar with API, Database and AWS server
  • Strong leadership skill with decisive mindset
  • Data analyzing skill, fast learner
  • Problem solving skill, and ability to work under pressure

สวัสดิการ
- Annual salary adjustment
- Group Insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนประจำปี-ตามผลประกอบการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ สัปดาห์ละ 5 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันกลุ่ม
- ประกันชีวิต
- ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ (OPD-IPD)
- ประกันอุบัติเหตุ
- พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

D2 Systems is a result of a joint venture between two entities, Digital Associates and AR group of companies that is founded by Khun Jack Min Intanate’s who’s track record includes SVOA, IT City, D1Asia, etc.  A commanding synergy is created as a result of two entities who specializes first in research and development, and second in marketing and distribution.

Digital Associates is an innovative technological company with numerous Innovative Awards with its work in areas such as Sound and Image recognition technologies while Khun Jack’s group of companies includes several thousand existing clients, more than a dozen major IT and business publications, and the largest IT exhibition events in Thailand.
 We are confident that with our comprehensive set of cost efficient, best in the market network products will allow Thai business to realize bottom line profit and give them timely intelligence that is necessary in today’s hyperactive business environment.  Our goal is to provide world class network solutions with the best possible services to the market.

บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่อยู่
3/20, 22-24 Soi haholyotin 13 Phaholyotin road,Samsennai, Phayatai, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2618-2266, 0-2618-2633 Fax 0-2618-2260
เว็ปไซต์
แบ่งปัน